מודל ההשקעה המובטחת של מנטור קפיטל

Ro

En

Rus

עברית

מנטור קפיטל מאפשרת למשקיעים פרטיים להיות שותפים בפרוייקטים נדל"ניים מובילים ולהנות מתשואה מובטחת והחזר השקעה בטווח קצר-בינוני.

 מודל ההשקעה הייחודי שלנו פותח על מנת לשלב 3 אלמנטים מרכזיים:

 1. אפשרות כניסה למשקיע הפרטי להנות מפרוייקט נדל"ן בעל תשואות גבוהות.

 2. שמירה עקבית על סיכון נמוך תוך מתן ערבויות ובטחונות.

 3. היכרות מעמיקה עם השוק המקומי ופעילות רק בשווקים שאנו מכירים היטב תוך שליטה מלאה בהתקדמות הפרוייקט ובזירה המקומית בכל ההיבטים

 

בחירת ההשקעות 

מודל ההשקעה המובטח של MCBA, שוזר בתוכו אלמנטים רבים של בחירת פרוייקטים באופן סלקטיבי, הליכי אבחון יסודיים תוך שילוב מודלים להערכת סיכונים, פיקוח ובקרה לכל אורך התהליך ערבויות אפקטיביות להבטחת ההשקעה, כך שבתום תהליך הסינון נבחרים רק הפרוייקטים העומדים באמות מידה מחמירות וכל אלו מבטיחים את החזר ההשקעה והתשואה שנקבעה מראש במועד הקבוע.

אנחנו משקיעים ביחד איתך !

אנו בוטחים באופן מלא בכל פרויקט אשר מוצג לקבוצות המשקיעים שלנו! לפיכך כחלק מפילוסופית ההשקעה של קבוצת מנטור קפיטל, אנו נושאים במשותף בהשקעה הנדרשת ומשקיעים מהוננו האישי את הסכום הזהה לכל סכום אשר גויס ע"י המשקיעים.

בדרך זו של מעורבות מלאה כמשקיעים זהים לקבוצת השקעה אננו שותפים מלאים ביחד איתך ומחויבים ביחד להצלחת הפרויקט!

מודל השקעה ייחודי עם תשואה מובטחת

מנטור קפיטל מאפשרת לכל משקיע לקחת חלק בחלום היזמי ולהשקיע במיזמי נדל"ן שנבחרו בקפידה, נמצאו כבעלי סיכון נמוך ובעלי יכולת החזר ותשואה מובטחת בטווח קצר עד בינוני.

עקרונות המודל:

 • ההשקעה בפרוייקט הנבחר נעשית כחלק מקבוצת משקיעים בלתי תלויה

 • חשבון הבנק מנוהל ע"י נאמן ונמצא תחת פיקוח

 • החזר ההשקעה נושא תשואה קבועה ומובטחת

 • ההשקעה כוללת ערבויות ובטחונות לטובת המשקיעים.

 • רווחי הפרוייקט מקנים קדימות בלעדית להחזר ההשקעה למשקיעים הפרטיים לפני היזם

 • כל משקיע מקבל ערבויות נדל"ניות בדמות שעבוד זכויות בחברת הנכס ועל כל נכסים הנלווים.

 • סכום השקעה מינימלי לפרוייקט 100,000€.

 • ניתן לבחור ולהשקיע בכל אחד ממגוון הפרוייקטים שמוצעים ונבחנו בקפידה.

 • ליווי אישי ומקצועי של מומחים מהדסק הישראלי של מנטור קפיטל בשפה העברית.

 • שקיפות מלאה לכל אורך התהליך ודיווחים שוטפים עד לסיומו התהליך.

 

Xenofon Street” - Bucharest  2016

MCBA אינה מוכרת השקעות נדל”ן או השתתפות בהן ואין באמור לעיל משום הצעה או הזמנה להשקעה כלשהי, אלא הצגה כללית של אפשרות הצטרפות למאגר המשקיעים של MCBA. כל האמור הינו בכפוף לתקנון וכללי החברה, המפורטים באתר החברה ובמשרדיה. מודגש כי אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה ו/או החזר קרן. MCBA אינה אחראית או ערבה בשום צורה שהיא להחזר הקרן למשקיעים ו/או לרווחים שיהיו למשקיעים כתוצאה מהשקעתם בהשקעות השונות.

 • mcba linkedin
 • mcba facebook

Mentor Capital & Business Advisory© | All Rights Reserved 2020