מאמרי נדל"ן

עברית

En

Ro

השקעות נדל"ן ברומניה

שנת 2016 סומנה כשנת המפנה של רומניה. לאחר המשבר הכלכלי שתקף אותה בשלהי 2009, רומניה החלה להראות סימני צמיחה חיוביים והכלכלה החלה להראות שינוי כיוון חד


למעשה החל מ- 2014 החלו מספר יזמים בפיתוחי נדל"ן (ביניהם גם יזמים ישראלים כגון – שיכון ובינוי, קבוצת גינדי ועוד), לרוב במימון ע"י הון אישי , ולאחר שראו כי הם מצליחים לממש באופן מהיר יחסית את ההשקעות, אשר התמקדו בעיקר בבניית פרוייקטים בינוניים למגורים, החלו לקדם פרוייקטים נוספים, ובשל כך להוות את המנוע הראשוני לו הייתה זקוקה הכלכלה

תכניות ממשלתיות לעידוד השקעות בנדל"ן - רומניה

ממשלת רומניה חוותה גם כן משבר מנטאלי לא פשוט. מעבר לעובדה כי האיחוד האירופי העמיד יעדי צמיחה שלא כובדו (ערב המשבר הגלובלאי ולא רק ברומניה) ,הממשלה לדורותיה השכילה להבין כי נדרשים מספר צעדים פיננאסיים על מנת לעורר את השוק ולאפשר לאנשים לרכוש דירות

 

ההבנה כי רכישת דירות הינה מנוע לצמיחה פיננסית כללית היוותה את הסביב ליצירת תכנית מיוחדת הנקראת- בית ראשון

Please reload

להצטרפות למאגר המשקיעים של מנטור קפיטל - ללא עלות!  מלאו את פרטיכם ותוכלו להתעדכן בהשקעות נדל"ן

MCBA אינה מוכרת השקעות נדל”ן או השתתפות השתתפות בהן ואין באמור לעיל משום הצעה או הזמנה להשקעה כלשהי, אלא הצגה כללית של אפשרות הצטרפות למאגר המשקיעים של MCBA. כל האמור הינו בכפוף לתקנון וכללי החברה, המפורטים באתר החברה ובמשרדיה. מודגש כי אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה ו/או החזר קרן. MCBA אינה אחראית או ערבה בשום צורה שהיא להחזר הקרן למשקיעים ו/או לרווחים שיהיו למשקיעים כתוצאה מהשקעתם בהשקעות השונות.

  • mcba linkedin
  • mcba facebook

Mentor Capital & Business Advisory© | All Rights Reserved 2020