top of page

הדסק הישראלי לפיתוח והשקעות ברומניה

הגשה למכרזים ציבוריים ופרטיים ברומניה

מנטור קפיטל (MCBA) מייעצת ומספקת מגוון רחב של שירותים לחברות בינלאומיות וישראליות המעוניינות להיכנס לשוק הרומני בפרט ומזרח אירופה.

מנטור קפיטל באמצעות הדסק הישראלי, תומכת בחברות ישראליות אשר מחפשות להרחיב את פעילותם בתוך רומניה, החל מגיבוש אסטרטגיות הכניסה לשוק ועד להפעלה מלאה של נציגות מקומית.

 

הדסק הישראלי מספק, בין היתר, את השירותים הבאים בתחום ההגשה למכרזים ציבוריים ופרטיים ברומניה, עבור חברות המעוניינות להכנס לשוק הרומני:

  • הקמת נציגות מקומית ברומניה – הקמה,ניהול ותפעול מלא של סניף / נקודת תפעול ברומניה.

  • איתור ומיפוי של מכרזים בהתאם לתחום העיסוק (כספק ראשי או ספק משנה).

  • מיפוי קרנות מימון ברומניה (לדוגמא איחוד אירופאי) והתראה בהתאם להתקדמות התכנית.

  • הכנה מלאה למכרזים מקומיים, יישום וליווי התהליך עד חתימת החוזים.

  • ייעוץ משפטי ומיסויי במהלך הגשת המכרז.

  • קידום ופיתוח עסקי  - יצירת רשת שותפים / ספקי משנה שמטרתה הגדלת סיכויי הזכייה במכרז.

  • פיתוח והרחבת הרשת העסקית של החברה בכל רחבי רומניה מול גורמים עסקיים ומול רשויות ממשלתיות

  • ייצוג מול הגורמים הממשלתיים בתהליך המכרז

אסנת פלד - מנהלת הדסק ישראלי

אסנת פלד נולדה וגדלה בישראל, החל משנת 2005 פועלת ברומניה.
18 שנות נסיון בניהול עסקי, ייעוץ שיווקי ומימון פרוייקטים בתחומים שונים.
בעלת התמחות נקודתית בתחום המימון, אשראי ייצוא וייעוץ עסקי לחברות בצמיחה.

 

בשנת 2016 נבחרה לרשימת 50 הנשים המצליחות ברומניה
במגזין הכלכלי CAPITAL


מכהנת כנשיאת פורום נשות עסקים רומניה BWFR (המונה כ-3000 נשות עסקים)  - לינק

הדסק הישראלי פועל ברומניה החל משנת 2005 ומספק, בין היתר, את השירותים הבאים:

bottom of page